Lise

Lise

Lise

Bilim 7 Eğitim Modülü ile gelecek artık daha aydınlık!

1. Farkındalık Kazanımı

Uygulamalı meslek gözlemi ve üniversitelerde bölüm gözlemi avantajıyla, öğrencinin mesleği tanıması, kişisel yeteneklerinin mesleğe uygunluğunu ölçebilmesi, mesleğin sorunlarını tanıması ve seçtiği meslekle ilgili bölüm öğretmenleri ve öğrencilerinden bilgi alması ve meslekle ilgili kazanımlar elde etmesi amacıyla alanında uzman Rehberlik kadrosuyla meslek seçiminde farkındalık kazandırılır.

2. Fiziksel Gelişim Kazanımı

Çeşitli spor alanlarında yapılan aktivitelerle bireyin aktif şekilde sporla ilgilenmesi sağlanır. Milli sporculara burs desteği sağlanarak Antalya veTürkiye dereceleri elde etmelerine yardımcı olunur.

3. Kişisel Gelişim Kazanımı

İletişim kavramının önemi üzerinde durularak bireylerde öncelikli olarak 'Benlik' kavramı oluşturulmaya çalışılır. Aktif dinleme ve soru sorma yöntemiyle düşünebilien ve düşündüğünü aktarabilen bireyler yetiştirmek hedefiyle, Beden dili, Liderlik ve çeşitli kişisel gelişim eğitimleri ve buna istinaden yapılacak olan zorunlu sertifika programlarıyla kişisel gelişim kazanımı ön planda tutulur.

4. Topluma Faydalı Birey Kazanımı

Öğrencilerimizin öncelikli olarak kişisel gelişim  sağlamaları ve bunu takip eden süreçte toplumda çeşitli sosyal projelerde yer almalarına öncülük ederek, yaşadıkları toplumdan soyutlanmamaları amaçlanır.
Kızılay ve AKUT'ta gönüllü çalışma ve toplumsal projeler üretme anlamında uygulama sahası geliştirilerek daha aktif ve bilinçli olmaları sağlanır.

5. Ebeveyn Koçluğu

Öğrencilerimizi hedef odaklı düşünmeye motive etmek, yeni kuşak çocuklarla etkili iletişim kurmak ve aile ilişkilerinizi geliştirmek adına, çeşitili eğitim ve seminerlerle, ideal aile düzeni, farkındalık ve motivasyon konularında velilerimize yetkinlik kazandırılır.
'Bilinçli bireyler öncelikli olarak bilinçli ailede yetişir.' temasıyla siz velilerimizin çocukla iletişimi konusunda daha verimli olması ve eğitimin Aile-Okul-Çocuk üçgeni içinde sağlıklı olarak yapılabilmesi için her konuda veliye bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenlenir, koçluk yapılır.

6. Öğrenci Koçluğu

Enneagram temelli eğitim mödülümüzde, ayrı kişilik tipleri göz önünde bulundurularak bir eğitim modeli çizilir.
Enneagram, dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan bir öğretidir. Bu bağlamda, her çocuk çeşitli kişililk testlerinden ve gözlemlerden geçerek uygun eğitim modeliyle eğitiilir.

7. BEM (Bilimsel Eğitim Modülü)

Çocukların çeşitli bilim fuarlarına katılarak, teknoloji ve tasarım projeleri üretme alanında yetkinlik kazanmaları ve basit proje fikirleri ve bilimsel alanda geliştirdikleri yeni projeler desteklenerek bilim temelli gelişim modeliyle kişisel gelişimlerine katkı sağlanır.

 

 
 
 

Kadromuz