İlkokul - Mucit Atölyesi

Mucit Atölyesi

İlkokul - Mucit Atölyesi

AMAÇ

Robotik kodlamanın alt çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlem konularında beceri kazanmalarını amaçlıyoruz. Çalışmaları yaparken öğrencilerimiz kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

KAZANIMLAR

Etkinliklerinin hedefi öğrencilerimize aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

 • Özgün, yaratıcı düşünebilme,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Belirli hedefleri gerçekleştirebilen robotlar üretebilme
 • Ekip çalışması ve liderlik becerileri kazanma,
 • İletişim becerilerini geliştirme,
 • Proje tamamlama ve sonuç alma,
 • Yenilikçilik anlayışı kazanma,
 • İnce kas becerilerini geliştirme,
 • Görevleri tamamlamak için analitik düşünme becerilerini kullanma,
 • Teknik Tasarım yapmaya “istekli olma”,
 • Teknoloji üretimi alanında özgüven kazanma,
 • Mühendislik tasarım adımlarını öğrenme ve uygulama,
 • Matematiksel bilgilerini kullanarak uygulama yapma.

 

 
 
 

Kadromuz