İlkokul - Satranç Dersi

Satranç Dersi

İlkokul - Satranç Dersi

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağlamıştır. Bu amaçla okulumuzda ilkokul öğrencilerimiz için haftada bir saat satranç dersi verilmektedir.  Satranç çocukların yeteneklerinin farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

 
 
 

Kadromuz