İlkokul - STEM Eğitimi

STEM Eğitimi

İlkokul - STEM Eğitimi

Yaparak yaşayarak öğrenme metodunun ışığında öğrencilerin bilgiyi somut hale getirmesi sistemine dayanan STEM eğitimi birden çok disiplinin bir arada kullanılması ilkesine dayanır. Öğrenciler fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanında sahip oldukları bilgileri bir araya getirerek somut bir bütün oluştururlar.Öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği sınıf ve gerçek dünya arasında bağlantı kuran bağlamlarda uygularlar.Bu teknikle öğrencilerin problemleri tanımlama, soru sorma, çözüm üretme ve kanıtlara dayalı örnek sunabilme becerilerini kazanması sağlanır.

 
 
 

Kadromuz