İlkokul - P4C (Philosophy for Children / Community)

  • Anasayfa -
  • İlkokul - P4C (Philosophy for Children / Community)
P4C (Philosophy for Children / Community)

İlkokul - P4C (Philosophy for Children / Community)

Bu sene eğitim-öğretim programımıza dâhil ettiğimiz “Çocuklar İçin Felsefe(P4C)” programı ile çocuklarımızın eleştirel, işbirlikçi, özenli ve yaratıcı düşünme yetenekleri gelişiyor.
 
Bir uyaran dâhilinde Uzman P4C eğitmenimiz eşliğinde sorgulayarak düşünmenin, farklı yollar keşfetmenin tadını çıkarıyorlar.
 
P4C Nedir? (Philosophy for Children / Community)
P4C pedagojisi 1960’lı yıllarda Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman tarafından ortaya çıkmış ve eğitim modeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. P4C yönteminde soruşturan bir topluluk (Community of Inquiry) oluşturulur. Öğretmen burada “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen soruşturma sırasında, kolaylaştırıcı soruşturmayı kontrol altında tutmaz. Çocuklar soruşturma sırasında, sorular sormaya, sorular üzerinde düşüncelerini ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye yönlendirilirler.
 
Çocuklarda birçok kazanımı olan P4C eğitim modeli kitaplarda sıkışıp kalan bilgi yığınını ezberlemeye dayalı sistem yerine aşağıdaki kazanımların oluşmasında yardımcı olur.
 
Toplumsal bilincin oluşmasında etkili olur.
Geleceğe ilişkin sorunları çözebilme yeteneği gelişir.
Eleştirel düşünebilme yeteneği gelişir.
Fikirlerini ifade edebilme yeteneği gelişir.
Sorgulamanın önemi kavranır.
Olayları farklı açılardan değerlendirebilme yeteneği gelişir.
Farkındalığı arttırır.
Kavramlar hakkında akıl yürütmeyi geliştirir.
Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi vardır.
Çocuklarla Felsefe programları, öğrencilerin diğer derslerdeki başarılarını artırır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Düşüncelerini ifade edebilmeyi ve düşüncelerine yöneltilen karşı düşünceleri kişisel algılamama becerisini kazandırır.
 
 
 

Kadromuz